• Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun devlet hizmeti sunma alanında yürüttüğü İdari ve Mali faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla, şirketimiz mevcut TAEK Otomasyon Sistemleri (TAEK-SİS) ve yeni geliştirilen uygulama yazılımlarının yıllık bakım ve destek hizmetlerini vermektedir.

taek


Uygulama yazılım ve destek hizmetlerimiz aşağıda

belirtilen TAEK bünyesindeki merkezleritaek1

kapsamaktadır :

 • Başkanlık – Ankara
 • Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi – İstanbul
 • Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi – Ankara
 • Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi – Ankara

Kurum bünyesinde bulunan, başta NUMUNE-TAKİP , DOZİMETRE Sistemi ve diğer TAEK uygulamalarının yazılım desteği hizmetinin verilmesi ve güncelleme işlemleri kapsam dahilindedir.


GparkFrameworkte Yazılmış ve Yıllık Bakım ve Desteği Yapılan Modüller

 • Dozimetritaek
 • Merkezi Doz Kayıt Sistemi (MDKS)
 • Lisans Kontrol ve Denetim Planlama Sistemi
 • Gelirler Fatura
 • Gelirler Hakediş
 • Gelirler Bütçe
 • Nükleer Takatlı Gemi/Denizaltı Ziyaret Sistemi (NGDS)
 • Eğitim
 • Müşteri Takip Sistemi (MTS)
 • e-devlet
 • e-tahakkuk

e-devlet uygulamaları (e-TAEK Hizmetleri)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından “TAEK Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda kuruluş ve kişilere verilen hizmetlerin elektronik ortamda yürütüldüğü sistemdir.

Mal/Hizmet başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden sisteme bağlanılarak yapılmaktadır. Başvurular değerlendirilerek ilgili birim tarafından tahakkuku oluşturulmaktadır.

taek2


taek3

Banka şubesi/ATM/İnternet bankacılığı kullanılarak ödenen tahakkuklar online olarak “TAEK Hizmetleri” sistemine yansımaktadır.

taek4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kuruluş veya kişiler sistemden oluşan tahakkukları görebilmektedir.

Ödeme yapılmasının ardından başvuru ile ilgili işlem başlatılmaktadır. Kuruluş veya kişiler tüm süreci sistemden takip edebilmektedirler.

taek5