havelsanLogo HAVELSAN İŞ EKOSİSTEMİ içinde yer alan şirketimiz EÜAŞ ile HAVELSAN arasında Elektrik Üretim A.Ş.-Bakım Yönetim Sistemi Yazılımı ve Hizmet Alımı Sözleşmesi kapsamında Bakım ALtyapısı Süreçlerinin Hazırlanması, BYS Tasarımı ve Yazılım Geliştirilmesi hizmetlerini alt yüklenici olarak tamamlamıştır.
BaşarsoftLogo GelişimPark e-BYS yazılım ile Başarsoft EDABIS uygulaması entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu entegrasyon sayesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (BİS/GIS) üzerinde meydana gelen kesintiler kaydedilmekte, gerekli raporlar alınabilmekte ve Elektrik dağıtım şebekesinin herhangi bir noktasında elektrik arızası belirdiğinde kullanıcı arıza ile ilgili bilgileri hiyerarşik olarak (Merkez Trafo, Fider, Trafo seçmesi sağlanarak) ya da haritada seçilen bölgedeki birimleri listeleyerek kaydedebilmektedir. Ayrıca e-BYS üzerinde tanımlanmış olan periyodik bakımları görüntüleyebilmektedir.