Enerji İşletim

Genel

Üretim Tesislerinde ve Sahada ekipmanları bulunan işletmelerdeki, Planlı Bakım kapsamında yer alan, tesis ve sistemlerin “Koruyucu Bakım ve Arıza Onarım Planlaması” için, hazırlanan yazılım paketleridir.

İşletmenin İş Süreçlerine göre uygulamaya alınan “Bakım Yönetim Sistemi” (BYS) Yazılımı, Tasarımı ve Adaptasyonu içeren bu paketler ;

 • Enerji Üretim Santralleri – İşletim ve Bakım Yönetimi
 • Elektrik Dağıtım ve İletim Şirketleri – Saha Kontrol ve Bakım Yönetimi
 • SCADA ve Performans Yönetim Sistemi
 • Tesisler ve İşletmeler – Bakım Yönetim Sistemi

İşletim ve Bakım Yönetimi

Enerji Santrallerinin İşletim, Önleyici ve Koruyucu Bakım  faaliyetleri için gerekli olan ;

 • Süreç TasarımlarıBakım Stratejisi
 • BYS için gerekli olan yazılım
 • Bakım alt yapısı çalışmaları
 • Yazılım kullanıcı eğitimi
 • BYS eğitim müfredatı
 • Danışmanlık hizmetleri
 • İşletim desteği

ile ilgili mal ve hizmetlerin tedariki sağlanmaktadır.

Yazılımımız ile tanımladığınız koşullara göre yapılması gereken;

Bakım Planlama Emirlerini, Bakımı Yapacak Personel, Bakım Zamanı ve Kullanılacak Araç-Gereçler gibi detaylarda tanımlayabilirsiniz.

Yazılımımız bu amaca hizmet edecek önemli bir araç olarak tasarlanmıştır:

 • Önleyici bakımı gerçekleştirebilmek, sistematik ve etkili bir planlama,
 • Bu planın verimli bir şekilde uygulanması,
 • Bakıma ilişkin maliyet bilgilerinin toplanması,
 • Haberleşme sistemlerinin ve birimlerinin güvenilirliğinin artırılması

BYS’nin kurulumu ve işletilmesi neticesinde grubunuzun santrallerinde,

 • Plansız Duruşlarda       %20 azalma
 • Malzeme Giderlerinde %20 azalma
 • Stoklarda                          %18 azalma hedeflenmektedir.

 

Bys1 Bys2 Bys3

Elektrik Dağıtım ve İletim Şirketleri

Saha Kontrol ve Bakım Yönetimi – eBYS

Elektrik Dağıtım Saha Kontrol ve Bakım Yönetim Sistemi politikasının hedeflerinin içerisinde;Saha Kontrol

 • Bu çalışmalarda insan kaynaklarının daha etkin kullanılması ile sistem içerisinde İşletme-Bakım giderlerinin aşağıya çekilmesi,
 • İşletmede kullanılan ekipman ve teçhizatın verimli ve sorunsuz bir biçimde ve oluşturulan Bakım Planı çerçevesinde çalıştırılmasının sağlanması,
 • Sistemde mevcut veya planlanan SCADA, ERP, CBS (Coğrafi Bilgi), ABONE (EDRİMS) gibi yazılımlarla entegrasyonunun yapılması,
 • Tanımlanan bu bakım işlerinin, işlevsel bir yazılım ile genel organizasyon yapısının da desteklenmesi sonucunda, Dünya Standartlarında Bakım ve İşletim yapan bir işletme olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

eBYS & CBS Entegrasyonu – MAPINFO (BAŞARSOFT)

 • Bütün kesinti bilgilerinin haritada gösterilmesi
 • İş emirlerinin son durumları ve takibi
 • Bakım takvimine göre aktivitelerin ve maliyetlerin gösterilmesi
cbsEntegre

 


SCADA ve (Performans İzleme Sistemi) MEGAPOWER

Scada

 • Gelişimpark’ın geliştirdiği MEGAPOWER yazılımı ile Termik santralların ve Tesislerin ekipman bazında performanslarının izlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojik altyapı kurulur.
 • Bu sayede Santral ve Tesis performanslarının ve gelirlerinin artırılması yönünde yapılacak iyileştirme ve bakımlar için gerekli veriler elde edilmiş olur.
 • Sahadaki sensörlerden gelen bilgilerin sistem tarafından sürekli takip edilir ve oluşturulan uyarı sinyalleri ile oluşabilecek arızaları önceden fark edebilir. Bu sayede Kestirimci Bakım uygulaması kolaylaştırılır.
 • Enerji Santralinde veya Petro Kimya tesislerinde olması gereken değerleri ve işletme verileri ile performansını değerlendirir.
 • Mekanik, hidrolik, ve termodinamik parametreleri takip eder ve bunların santral veya tesisin performansına olan etkilerini ve performans düşmesinin nerede olduğunu gösterir.
 • Sistemin kullanılması ile yapılacak Planlı Bakımlar sayesinde meydana gelen bozunumlar asgari seviyeye düşürülebilir ve elektrik tüketimlerinde ciddi oranda azalma sağlanabilir.

 

Scada1 Scada2.png

 

Etki-Çözüm Analizi ile Kayıp Sebeplerini Gösteriretki

 • Santralin performansını gerçek zamanlı grafikler ile takip eder.
 • Gerçekleşen performans ile beklenen performansı karşılaştırır.
 • Santralde sorunlar oluşmadan, sorunların kaynağını bulur ve uyarı verir.
 • Santralin performansını online ölçerek üretim maliyetlerini ve kayıpları gösterir.

 

 

 

Kayıpların ve Maliyetlerin Anlık Takibi

 • Uzun süreli (10 yıl kadar) veri ve bozunum trendlerinin izlenmesi ve ekonomik analiz modülü ile ekipmanBazligelecekteki istasyon çıktılarının ekonomik analiz ile de tüketimi tahmin edebilir.
 • Etki çözüm ve ekonomik analiz özellikleri ile performans bozunumlarının muhtemel sebepleri ile bu bozunumların sistem çıktısı, elektrik tüketimi ve maliyetlere olan etkilerini görebilir.
 • Ayrıca, sistem sayesinde yapılan bakım veya iyileştirmelerin performansa ne kadar etki ettiği ölçülebilir.