EÜAŞ – Termik Santraller İşletim ve Bakım Yönetimi (BYS)

GELİŞİMPARK ‘ ın geliştirdiği «ENERJİ İşletim ve Bakım Yönetim SİSTEMİ» yazılımları, internet üzerinden Web-Tabanlı ve tek veri tabanı altında (merkezi yapıda) çalışmakta ve aşağıdaki ana fonksiyonları içermektedir ;

 • Ekipman ve bakım tarihçelerinin izlenmesi,
 • «Tamamlanmış İşler», «Süresi Geçmiş İşler», «Yapılmakta olan işler» gibi statüleri yönetme,
 • İşgücü, kaynak ve yedek parça ihtiyaçlarının planlanması,
 • Ekipman, bileşen ve sarf yerleri bazında bakım maliyetlerinin toplanması,
 • Performans Bazlı Takip ve Yönetimi içeren raporların hazırlanması ;
  • Bakım personelinin performansları
  • En çok oluşan Arızalar
  • En çok kullanılan Malzemeler
  • En çok arızalanan Ekipmanlar
bysLogo
 • Projede EÜAŞ santrallerinin, kurum geleneklerine uygun ve teknolojik standartlarda günümüz teknolojileri ile işletilmesi için gerekli olan Bakım Yönetim Sisteminin (BYS) Kütahya ve Bursa illerinde seçilen üç santralde (Seyitömer, Tunçbilek, Orhaneli Termik Santralleri) kurulması ve uygulamaya alınması için öngörülen faaliyetler HAVELSAN ile ortaklaşa yürütülmüştür.
euas euas1 euas2 euas3 havelsan
 • GELİŞİMPARK , TÜRKİYE ENERJİ BAKANLIĞI “EÜAŞ Termik Santraller -Bakım Yönetimi Projesi “kapsamında, 3 adet Termik Santralin “Bakım Yönetim Sistemi (BYS)” Proje faaliyetleri iki şehirde Nisan 2013 tarihi itibarıyla teslimatını yapılmıştır. 2013-2016 dönemi içinde EÜAŞ TERMİK santrallere yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

SEYİTÖMER – ORHANELİ – TUNÇBİLEK Santralleri

BYS sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler;

 • Süreç tasarımları,
 • BYS için gerekli olan yazılım,
 • Bakım alt yapısı çalışmaları
 • Yazılım kullanıcı eğitimi,
 • Danışmanlık hizmetleri,
 • BYS eğitim müfredatı ve işletim desteği ile ilgili mal ve hizmetlerin tedariki

orhaneli

 


BYS yazılımı fonksiyonları;

 • Planlı Bakım Takvimi oluşturma ve izlemeseyitomer
 • Onarım ve iş yapma talebi oluşturma ve destek
 • Bakım/onarım için görev talimatları takibi
 • Arıza onarım iş emirleri takibi
 • Bölümler arası iş talebi yayınlama
 • Ekipman statü anlık durum takibi
 • Rol bazlı kullanıcı yetki ve Kim ne yaptı takibi
 • Ekipman Bakım/Onarım maliyet gözlemi
 • Ekipman Bakım/Onarım Performansı ölçüm raporları
 • Kullanıldıkça toplanmış verilerin ışığında kurumun gelecek dönemler için Bakım/Onarım iş gücü analizi ve planlama yapabilme yeteneği
 • Bakım Uygulama ve İş Güvenlik Talimatları
 • Bakım/Onarım da gerekli Alet Avadanlık v.b. gibi cihazların bilgileri
 • Bakımda gerekli İşçilik ve Bakım Süreleri
 • Bakımda Kullanılacak Yedek ve Sarf Malzemelerin takibi
 • Dışarıdan Satın alınacak Bakım Onarım Hizmetleri servis ve Taşeron takibi
 • Ekipmanın Teknik Çizim, Katalog, Resimleri

 

BYS Mimarisi

ebys5

 

ebys6

BYS Sistem mimari açısından Merkezi olarak yapılandırılmıştır. Bölgesel Bakım Yönetim Merkezlerinden ve l Merkez/Genel Merkez bağlantılı bir yapı ile internet üzerinden çalışabilmektedirbunların bağlanacağı İdare’nin Ana Bilgisayar Merkezinden yönetim, denetleme ve raporlama kabiliyetlerine sahiptir.

BYS, Bilgisayar ağları üzerinden çok kullanıcılı, Tek Veri Tabanlı olarak, Santral/Bölgesel Merkez/Genel Merkez bağlantılı bir yapı ile internet üzerinden çalışabilmektedir.

 

 

 

 

Çalışanlara Görev Takip Kolaylığı SağlamabysOrhaneli

 

 

Yıllık Bakım Takvimi oluşturma

bys4

 

 

İşçilik Bilgileri Girme (Kiosk’ lar)

kiosk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÜAŞ – BYS Değerlendirme Raporu
Kullanım Sonuçları

rapor2rapor4rapor5